Home اجتماعی محیط زیست

دسته: محیط زیست

نوشته
تعریف محیط زیست!

تعریف محیط زیست!

لغت محیط زیست، از دو کلمه محیط به معنی پیرامون و زیست به معنی زندگی یا جایگاه زندگی است. محیط زیست عبارتست از هر محیطی که موجودات زنده و غیرزنده با هم در ارتباط بوده و در واقع در آنجا، انرژی در جریان و ماده در چرخش می باشد.

نوشته
مرگ در یک قدمی مراتع ایران

مرگ در یک قدمی مراتع ایران

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: وقتی آینده‌نگر نباشیم و تغییرات پوشش گیاهی را پیش‌بینی نکنیم با مرگ مراتع روبرو خواهیم شد.