Home فرهنگی

دسته: فرهنگی

نوشته
مد و پوشش ایرانی-اسلامی

مد و پوشش ایرانی-اسلامی

تاریخچه پوشش در ایران پیوندی عمیق با حجاب، به معنای پوشش کامل و زیبایی شناسی و زیبایی دوستی دارد. سرزمین ایران سرآمد زیبایی ها و ظرافتهاست، مردم ما حامل فرهنگی عمیق و ریشه دار، با آمیزه ای از دین و تاریخ هستند. تاریخی که در اقصىٰ نقاط عالم ریشه دوانده است.