اعضای هیئت مدیره

محسن لیاقت
مدیر عامل

محسن لیاقت

کارشناسی برق، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمدرضا زالی
رئیس هیئت مدیره

محمدرضا زالی

خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، کارشناس أرشد ارتباطات

راضیه وثوقی
خزانه دار

راضیه وثوقی

کارشناس الهیات وقفه وحقوق ، کارشناسی ارشد مطالعات زنان حقوق زنان در اسلام ، دکترای DBA

محمد رکوعی
عضو علی البدل

محمد رکوعی

کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام

علی درویش
بازرس اصلی

علی درویش

تحصیلات تکمیلی مقطع متوسطه

جابر اعظمی
بازرس علی البدل

جابر اعظمی

دکتری تخصصی محیط زیست، عضو هیات علمی رسمی دانشگاه زنجان و محقق مهمان دانشگاه واخنینگن هلند