عضویت در انجمن گلپایگانی های مقیم تهران

 
 

پرداخت حق عضویت انجمن سالانه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

شما می توانید هزینه عضویت در انجمن گلپایگانی های مقیم تهران را به صورت کارت به کارت و یا واریز به شماره حساب انجمن پرداخت نمایید.

شماره کارت انجمن جهت کارت به کارت : ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳۴۵۶

شماره حساب انجمن جهت واریز: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰